x
Loading...

ECA

ECA, tasarlama eylemini algıların ve mantığın etkin olduğu bir akıl yürütme süreci olarak görür. Tasarım ve üretim süreci; birbiri içine geçen, melezleşen bir olgunlaşma halidir. Tasarımı “üslup” üzerinden değil, “süreç” üzerinden tarifler. Bu bağlamda mimarın sorumluluğu yalnız bugüne değil, aynı zamanda geleceğedir. ECA için tasarımın gerçekleşmesinde en önemli etkenlerden biri, tasarımcının hayal gücü ile teknik ve teknolojik imkânların bir arada kullanılmasıdır. Tasarım sürecinin bir süreklilik ve ilişkiler ağını ifade ettiği günümüz mimarlık ortamında, disiplinler arası çalışma duyarlılığıyla tasarımlarını şekillendirir.

[morello_section_title_block title=”ECA”]